Ramona Skosalon AS sin personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Ramona Skosalon AS samler inn og bruker personopplysninger.

Ramona Skosalon AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Ramona Skosalon AS sine behandlinger av personopplysninger på ramonaskosalon.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Evolve Communication AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet. Evolve Communication AS er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av SYSE AS. For mer informasjon om hvordan Syse AS lagrer data, se deres personvernerklæring. Det er kun Ramona Skosalon AS og Evolve Communication AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom Ramona Skosalon AS og Evolve Communication AS regulerer hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Ramona Skosalon AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på ramonaskosalon.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie Policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet Ramona Skosalon AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer dette verktøyet ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager. Ramona Skosalon AS har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Hvis du likevel ikke ønsker at Ramona Skosalon AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Ramona Skosalon AS verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som mediebyrået Evolve Communication AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør. Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Ramona Skosalon AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltet på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Utlevering av varer

Vi samarbeider med PostNord Logistics og Posten avhengig av varens størrelse og vekt, for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos Ramona Skosalon AS er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for ramonaskosalon.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos ramonaskosalon.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Hos oss kan du betale med VISA eller MASTERCARD. Vi benytter Stripe som betalingsløsning. Dette er en sikker betalingsmåte slik at dine opplysninger ivaretas på best mulig måte. For å gjøre det enda enklere når du handler, kan du i kassa velge å lagre kortinformasjonen din sikkert. Vår Betalingspartner, Stripe, vil da lagre kortet i sine sikre systemer slik at du kan kjøpe gjennom dette.

Vi lagrer ikke kortinformasjonen din utover å referere til det med en identifikator.

Senere kjøp på det lagrede kortet er enkle å utføre, det er derfor viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen, evt. sikrer at uvedkommende ikke har tilgang til enheten du surfer på.

Du er selv ansvarlig for å ikke dele ditt brukernavn og passord med andre.

Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din brukerkonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldende lover. Hensikten er at du skal slippe å oppgi kortinformasjonen hver gang du foretar et kjøp hos oss. Du kan enkelt legge til nye kredittkort og slette lagrede kort i kassen. For å utføre betalingen videreformidler vi kortinformasjon til vår betalingsleverandør Stripe. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1. Alle som handler i nettbutikken må være fylt 18 år.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Ramona Skosalon AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, Kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Kommentarer på nettsidens artikler

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen. Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, Kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

E-post og telefon

Ramona Skosalon AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. I tillegg benytter Ramona Skosalon AS sine medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler: Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på ramonaskosalon.no nettside. Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har grunn til å tro at den ansatte ikke ønsker at informasjonen blir publisert. Arbeidsgiver skal også ta bort eventuelle bilder, videoer, eller informasjon som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet dersom den(de) ansatte ber om det.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjema på nettsiden: www.ramonaskosalon.no Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Ramona Skosalon AS har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Ramona Skosalon AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Ramona Skosalon AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.


Kontaktinformasjon

Markveien 53,
0554 Oslo
Email:  post@ramonaskosalon.no
Telefon: +47 22 35 69 39

Du kan også kontakte oss via nettsidens kontaktskjema.